BenchApp® 2015

jest aplikacją służącą do testowania wydajności systemów komputerowych. Testy wykonywane przez aplikację opierają się na specjalnie zaprojektowanych algorytmach dostosowanych do testowanych komponentów systemu.